EN TH

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

05/04/2562
ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เออีซีจำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง เดอะแชมเบอร์ รูม โรงแรมเอส 31 สุขุมวิทโฮเต็ล เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Download PDF
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2.68 MB Download