EN TH

Derivatives

เปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์

  1. การเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

    มีเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำการลงทุน และทำรายการซื้อขายให้แก่ลูกค้า

  2. การเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบ e-Trading

    ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยโปรแกรม Settrade Streaming หรือ iFIS

    • - การเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์สำหรับลูกค้าใหม่
    • - สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทแล้ว